Często zadawane pytania

Obowiązkowe OC pojazdów mechanicznych. Po co? Dlaczego?

Ubezpieczenie skierowane jest do posiadacza pojazdu przed wprowadzeniem go do ruchu i obowiązuje na terenie całej UE oraz krajów, które podpisały porozumienia międzynarodowe. Każdy posiadacz pojazdu jest obowiązany do zawarcia umowy obowiązkowego OC za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Ubezpieczenie OC zabezpiecza posiadacza pojazdu przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zasady funkcjonowania ubezpieczenia:
zawarcie ubezpieczenia nie jest pozostawione swobodnej woli określonych ustawowo podmiotów - posiadacz pojazdu, ubezpieczyciel;
zakres ubezpieczenia oraz zasady spełnienia obowiązku są zawarte w ustawie;
posiadacz pojazdu może sam wybrać ubezpieczyciela;
ubezpieczyciel nie może odmówić zawarcia ubezpieczenia, jeżeli prowadzi działalność w tym zakresie;
obowiązek zawarcia ubezpieczenia poddany jest kontroli upoważnionego do tego organu -Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - który może stosować środki represyjne w przypadku jego braku (najczęściej kary pieniężne);
poszkodowani w zdarzeniach komunikacyjnych w określonych sytuacjach mają zagwarantowane świadczenia odszkodowawcze przez UFG.